کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۱۶-مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

مقدمه

سه عنصر اساسی برای معامله موفق

مدیریت مالی

برخی از اصول راهنمای مدیریت مالی

ایجاد تنوع به جای محافظه کاری

استفاده از توقف های حفاظتی

معاملات متوالی : باقی ماندن در ترند یا روند یا تکرار معاملات

بعد از دوره های سود و یا ضرر چه باید کرد

تاکتیک های معامله

استفاده از تحلیل تکنیکی برای زمانبندی

تاکتیک در شکست ها: پیش بینی با عکس العمل

شکست خطوط ترند یا روند

استفاده از خطوط مقاومت و حمایت

استفاده از درصد های بازگشتی

استفاده از شکاف های قیمت

ترکیب کردن اصول تکنیکال

ترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالی

انواع دستورات معاملاتی

از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمت

استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روز

خلاصه ای از مدیریت مالی و اصول راهنمای معامله

استفاده در بازار سهام

تخصيص وجه ( تقسیم بندی سرمایه )

مدیریت حساب مالی و شرکت های سرمایه گذاری سهام

بازگشت به صفحه اصلی