کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۱۰-اسیلاتور ها

مقدمه

کاربرد اسیلاتورها در رابطه با ترند یا روند

تفسير اسیلاتورها

قوانین کلی برای تفسیر اسیلاتور ها

سه استفاده مهم از اسیلاتور

اندازه گیری جنبش

اندازه گیری میزان صعود یا نزول توسط جنبش

خط جنبش جلوتر از تغییرات قیمت حرکت می کند

تقاطع با خط صفر به عنوان اخطارهای خرید و فروش

نیاز به مرز های بالایی و پایینی

اندازه گیری درجه تغییرات (ROC)

ساخت اسیلاتور با استفاده از میانگین متحرک

شاخص کانال کالا ( CCI )

اندیکاتور قدرت نسبی ( RSI)

تفسير RSI

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطار های عمومی

استوکاستیک ها (K%D)

لری ویلیامز %R

انتخاب بازه های زمانی متناسب با چرخه ها

اهمیت ترند یا روند

چه زمانی اسیلاتورها مفید ترین کاربرد را دارند

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)

هیستوگرام MACD

ترکیب هفته ها و روزها

تاثیر اخبار فاندامنتال را بر بازار بررسی کنید

بازگشت به صفحه اصلی