کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۸-نمودارهای بلند مدت

معرفی

اهمیت دوره های بلند مدت

ترند یا روند های بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند

الگوها در نمودار: بازگشت های هفتگی و ماهیانه

از نمودارهای بلند مدت تا نمودار های کوتاه مدت

آیا می بایست نمودارهای بلند مدت را با نرخ تورم تنظیم کرد؟

نمودارهای بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند

مثال هایی از نمودارهای بلند مدت

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com