کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۹-میانگین های متحرک

مقدمه

میانگین متحرک: ابزاری انعطاف پذیر با تأخیر زمانی

چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک نمایی

کاربرد یک میانگین متحرک

استفاده از دو میانگین متحرک برای دریافت اخطارها

استفاده از سه میانگین متحرک و یا روش سه خط متقاطع

چگونگی استفاده از روش میانگین متحرکهای ۴-۹-۱۸ روزه

توسعه میانگین متحرک

باندهای بولینگر

استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمت

اندازه گیری تغییرات با پهنای باند

میانگذاری میانگین

ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی

کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین های متحرک

کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت

برخی نظرات موافق و مخالف در مورد میانگین های متحرک

میانگین های متحرک به عنوان یک اسیلاتور

استفاده از میانگین های متحرک برای سایر موضوعات تکنیکی

قانون هفتگی

قانون چهار هفته ای

تنظیمات قانون چهار هفته ای

افزایش یا کاهش دوره زمانی برای تنظیم حساسیت

ارتباط قانون چهار هفته ای با چرخه ها

بهینه سازی لازم است یا نه؟

خلاصه

میانگین متحرک تطبیق پذیر ( AMA)

جایگزین های میانگین متحرک

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com