کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

چگونگی استفاده از روش میانگین متحرکهای ۴-۹-۱۸ روزه

قبلا این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک های کوتاه مدت تر دنباله روی بیشتری از داشته و نسبت به میانگین های بلندمدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین متحرک یعنی ۴ روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین های متحرک ۹ و ۱۸ روزه قرار دارند. بنابراین اصلی ترین نشانه یک ترند یا روند افزایشی این است که میانگین ۴ روزه بالاتر از میانگین ۹ روزه ای است که خود بالاتر از میانگین ۱۸ روزه می باشد و در ترند یا روندهای کاهشی و بازگشت ها مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین ۴ روزه است که پایین تر از میانگین ۹ ترند یا روند نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار می گیرد، (شکل ۹ - ۷ - الف و ۹-۷-ب را مشاهده کنید)

در یک ترند یا روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین ۴ روزه بالای میانگین ۹ و ۱۸ روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می گردد که میانگین ۹ روزه نیز بالا میانگین ۱۸ روزه قرار بگیرد. یعنی در نهایت میانگین ۴ روزه بالاتر از ۹ روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از ۱۸ روزه باشد.

در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت ترند یا روند ممکن است تداخلاتی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما ترند یا روند اصلی به حال خود باقی می ماند. برخی از معامله گران می توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک پذیری شخص انعطاف پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین وجود دارد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها و نمودارها نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل روی این لینک کلیک کنید.

در زمان بازگشت یک ترند یا روند صعودی ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس ترین) میانگین متحرک - ۴ روزه - پایین تر از میانگین های ۹ و ۱۸ روزه قرار می گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می کنند. اگر بعد از آن میانگین متحرک بلندمدت تر یعنی ا ین متحرک ۹ روزه نیز پایین تر از میانگین ۱۸ روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می شود.

بازگشت به صفحه اصلی