کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

میانگین های متحرک به عنوان یک اسیلاتور

یکی از راههای ساختن یک اسیلاتور مقایسه تفاوت های بین دو میانگین می باشد. تکنیکی مشابه آنچه که در قسمت دو میانگین متحرک متقاطع گفته شد. البته این روش اخطارهای مناسب تری برای ما صادر می کند و کاربرد آن نیز به مراتب بیشتر می باشد. ما در فصل ۱۰ در این مورد بیشتر توضیح می دهیم. روش دیگر مقایسه دو میانگین متحرک نمایی می باشد. این روش میانگین متحرک همگرایی - واگرایی MACD نامیده می شود. کاربرد این روش در برخی موارد مانند یک اسیلاتور است بنابراین توضیحات بیشتر را تا فصل ۱۰ و زمانی که به طور مشخص به موضوع اسیلاتورها پرداخته می شود به تعویق می اندازیم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی