کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

میانگین متحرک: ابزاری انعطاف پذیر با تأخیر زمانی

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده ترند یا روند محسوب می شود. هدف از استفاده از این ابزار یافتن اخطارهای شروع ترند یا روندهای جدید و پایان ترند یا روندهای قدیم و یا بازگشت ها می باشد. شکل ظاهری میانگین متحرک اغلب مانند یک خط خمیده است.

نمی توان از میانگین متحرک همانند ابزارهایی که در تحلیل نمودارها به کار می ترند یا روند برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد. میانگین های متحرک ابزارهای دنباله رو اطلاعات می باشند و به هیچ عنوان هدایت کننده نیستند. از آنها نمی توان برای جلو زدن از بازار استفاده کرد و صرفا عکس العمل آنها به بازار قابل بررسی می باشد. میانگین متحرک قیمت ها را تعقیب می کند و درباره شروع ترند یا روند به ما اطلاع می دهد.

میانگین متحرک یک ابزار انعطاف پذیر است. با محاسبه میانگین های داده های قیمت، خطی انعطاف پذیر به نمودار اضافه می شود که مشاهده ترند یا روندهای داخل نمودار را ساده تر می کند. میانگین های متحرک طبیعتا دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار هستند.

میانگین متحرک ۲۰ روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد. با کم کردن دوره زمانی میانگین، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می کند ولیکن هیج وقت کاملا حذف نمی شود. هرچه میانگین متحرک برای دوره کوتاهتری محاسبه شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد. حال آنکه میانگین های طولانی تر از حساسیت کمتری برخوردار می باشد. در بازار هایی که از ثبات بیشتری برخوردار می باشند میانگین های متحرک کوتاه مدت مفيدتر ظاهر می شوند در حالی که به نظر می آید در سایر مواقع استفاده از میانگین های طولانی تر و با حساسیت کمتر ، کاربرد بیشتری داشته باشند (شکل 9 - ۱ ب را مشاهده کنید)

نسخه آنلاین شامل شکل ها و نمودارها نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی