کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده یا حسابی متداول ترین میانگین در تحلیل های تکنیکی می باشد. اما برخی افراد به دو دلیل مفید بودن آن را زیر سئوال می برند. اولین انتقاد این است که در محاسبه این ابزار تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می شود (برای مثال تنها ۱۰ روز آخر کاری). دومین انتقاد آنها به میانگین متحرک ساده این است که در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده شده است. مثلا در میانگین ۱۰ روزه قیمت پایانی روز آخر با قیمت ۱۰ روز پیش از اهمیت یکسانی برخوردار می باشند.

قیمت هر روز ۱۰٪ از میانگین متحرک را تشکیل می دهد و یا در میانگین متحرک ۵ روزه هر روز ارزشی معادل ۲۰٪ از میانگین متحرک را خواهد داشت. به اعتقاد برخی تحلیلگران روزهای آخر باید وزن بیشتری داشته باشند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com