کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

میانگین متحرک خطی وزنی

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین متحرک وزنی خطی را مطرح کردند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد ۱۰ ضرب شود، نهمین روز در عدد ۹، هشتمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخری اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود (برای میانگین ۱۰ روزه عدد 55) . با وجود این میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را دربر می گیرد در خود ندارد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی