کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

مقدمه

میانگین متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتور (نوسان نما)های تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار آن و به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارد پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکی و تعقیب کنندگان ترند یا روند می باشد که امروز کاربردهای زیادی یافته اند.

تحلیل نمودارها، فرایندی ذهنی است و از اینرو آزمون صحت آن کار ساده ای نیست.

به این دلیل است که تحلیل های نمودارها را نمی توان به کامپیوترها واگذار کرد. در عوض قوانین میانگین متحرک به سادگی قابل برنامه ریزی با کامپیوترها می باشند و در نتیجه می توان اخطارهای خرید و یا فروش را از کامپیوتر دریافت کرد. هرچند ممکن است در تحلیل گر تکنیکی در مورد نوع نمودار و این که مثلا با یک الگوی مثلث مواجه می باشند یا الگوی کنج اختلاف نظر داشته باشند و یا اینکه در مورد کاهش یا افزایشی بودن الگوی حجم توافق نداشته باشند اما نمودار میانگین متحرک که از قیمتها بدست می آید دقیق است و جای تردید باقی نمی گذارد.

ابتدا تعریفی از میانگین متحرک را ارایه می دهیم. به بیان ساده می توان گفت این اندیکاتور میانگینی از داده های اصلی روزانه (معمولا قیمت پایانی)است. برای مثال اگر میانگین قیمت های پایانی ۱۰ روز مدنظر باشد قیمت های آخرین ۱۰ روز کاری را با یکدیگر جمع کرده و سپس حاصل را بر ۱۰ تقسیم می کنیم کلمه متحرک به این نکته اشاره دارد فقط میانگین ۱۰ روز آخر را در محاسباتمان لحاظ می کنیم. بنابراین داده های اصلی که با محاسبه میانگین متحرک استفاده می شود (قیمت های پایانی ۱۰ روز آخر)با اضافه شدند روز کاری جدید به جلو حرکت می کند. رایج ترین راه محاسبه میانگین های متحرک استفان از میانگین قیمت های پایانی ۱۰ روز آخر کاری می باشد. با اضافه شدن هر روز کاری جدید قیمت روز یازدهم حذف می شود و حاصل جمع جدید دوباره بر تعداد روزها (۱۰)تقسیم می شود (شکل ۹ -۱ - الف را مشاهده کنید).

نسخه آنلاین شامل شکل ها و نمودارها نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل روی این لینک کلیک کنید.

توضيح قبلی مربوط به محاسبه میانگین متحرک ۱۰ روزه با استفاده از قیمت های پایانی بود. انواع دیگری از میانگین های متحرک وجود دارند که محاسبه آنها به این سادگی نمی باشد. سئوالات زیادی در مورد میانگین های متحرک و بهترین روش کاربرد آنها وجود دارد. برای مثال تعداد دوره میانگین متحرک چند روز باشد؟ میانگین متحرک برای دوره های کوتاه مدت به کار می رود و یا دوره های بلندمدت ؟ آیا میانگین متحرکی وجود دارد که در همه بازار ها کاربرد داشته باشد و یا هر بازاری میانگین متحرک مختص به خود را دارد؟ آیا قیمت پایانی بهترین داده برای محاسبه است؟ و یا اینکه آیا بهتر نیست که از چند میانگین متحرک استفاده بشود؟

از بین میانگین ساده، میانگین خطی وزنی و یا میانگین نمایی کدام نوع از میانگین بهتر از بقیه کار می کند؟ آیا شرایطی وجود دارد که در آن میانگین متحرک بهتر از سایر مواقع کاربرد داشته باشد؟

ممکن است سئوالات زیادی در حین استفاده از میانگین های متحرک مطرح شود. در این فصل به تعداد زیادی از این دست سئوالات پاسخ خواهیم داد و در ادامه مثال هایی از کاربردهای میانگین متحرک ارائه می شود.

بازگشت به صفحه اصلی