کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

باندهای بولینگر

این تکنیک توسط جان بولینگر مطرح شد. در این روش دو نوار (باند) معامله یعنی چیزی شبیه تکنیک پوشش در دوطرفه میانگین متحرک قرار داده می شود با این تفاوت که باندهای بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا ۲۰ روزه می باشد قرار می گیرند. منظور از انحراف معیار یک مفهوم آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها هول متوسط قیمت ها می باشد. استفاده از انحراف استاندارد این خاصیت را دارد که می توان گفت با اطمینان ۹۵ درصد کلیه قیمت هایی که یک سهم از لحاظ آماری می تواند به خود بگیرد بین این دو باند قرار دارد. به عنوان یک قانون، نی که قیمت ها به باندهای بالایی برسند تمایل به بسط در جهت صعودی دارند و زمانی که باند پایینی را در لمس کند در آن ها تمایل به بسط در جهت نزولی مشاهده می شود. ( شکل های ۹-۹-الف و ۹-۹-ب را مشاهده کنید )

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی