کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اندازه گیری تغییرات با پهنای باند

باندهای بولینگر باند های پوششی یک تفاوت عمده دارند و آن این است که با آن های پوششی همواره پهنای مشخصی بر حسب درصد از میانگین متحرک دارند ولی باندهای بولینگر بر اساس تغییرات میانگین متحرک ۲۰ روزه باز یا بسته می شود. در زمانی که تغییرات قیمت شدت می گیرد فاصله بین دو باند افزایش می یابد و برعکس در زمان کاهش تغییرات قیمت فاصله باندهای بولینگر از یکدیگر کم میشود. یک تمایل ذاتی در باندهای بولینگر وجود دارد که باعث نوسان آنها بین حالت انبساط و انقباض می شود.

زمانی که با باندهای بولینگر به صورت غیر معمولی باز می شوند اکثرا نشانه این است که ترند یا روند قبلی ممکن است به زودی تمام شود. و زمانیکه باندهای بولینگر به طور غیر معمول به هم نزدیک می شوند اکثرا نشانه این است که بازار آماده آغاز ترند یا روندی جدید میباشد. با جایگزین کردن میانگین های ۲۰ هفته و ۲۰ ماه به جای میانگین ۲۰ روزه می توان باندهای بولینگر را برای نمودار های هفتگی و ماهیانه به کار برد.

باندهای بولینگر زمانی که با یکی از نوسانگرهای تشخیص خرید افراطی و یا فروش افرادی ادغام شوند کاربرد بسیار خوبی پیدا می کند که در فصل آینده آن را تشریح خواهیم کرد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی