کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

استفاده از دو میانگین متحرک برای دریافت اخطارها

این تکنیک روش دو خط متقاطع گفته می شود. به این معنا که اخطار خرید زمانی ساطع می شود که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلندمدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند. برای مثال دو ترکیب رایج از این دو، میانگین های ۵ و ۲۰ روزه و دیگری ۱۰ و ۵۰ روزه می باشند.

در حالت اول اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین ۵ روزه میانگین ۲۰ روزه را قطع و رو به بالا حرکت کند و زمانی که آن را قطع و در زیر آن حرکت کند اخطار فروش می شود. در حالت دوم زمانی که میانگین ۱۰ روزه میانگین ۵۰ روزه را رو به بالا قطع کند ترند یا روند صعودی شده و در زمانی که این برخورد رو به پایین انجام شود ترند یا روند نزولی آغاز می شود.

تکنیک استفاده همزمان از دو میانگین متحرک در مقایسه با استفاده از یک میانگین متحرک باعث ایجاد کمی تأخیر نسبت به بازار می شود ولی در عوض اخطارهای نادر کمتری ایجاد می کند. (شکل های ۹-۵ و ۹-۶ را مشاهده کنید.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی