کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

الگوها در نمودار: بازگشت های هفتگی و ماهیانه

الگوهای قیمت در نمودار های بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می شوند که در نمودارهای روزانه انجام می شد. دوقلوهای سقف و دوقلوهای کف و نیز سر و شانه های برگشتی را به کرات می توان دید. مثلث ها که ذاتا الگوهای ادامه دهنده هستند دائما یافت می شوند.

الگوی رایج دیگری که به طور مداوم اتفاق می افتد بازگشت ماهیانه و هفتگی است. به عنوان مثال در یک نمودار ماهیانه اگر قیمت بالایی جدیدی ایجاد شود و قیمت پایانی پس از آن کمتر از قیمت پایانی ماه قبل باشد می توان آن را نقطه بازگشتی مهمی به حساب آورد. اغلب در نزدیکی منطقه اصلی حمایت یا مقاومت شاهد این اتفاق هستیم.

بازگشت های هفتگی در نمودارهای هفتگی متداول هستند. این الگوها را می توان با روزهای کلیدی بازگشت در نمودارهای روزانه این تفاوت که این بازگشت تا در نمودارهای بلند مدت به مراتب اهمیت بیشتری دارد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی