کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

حجم معاملات جلوتر از قیمت

با مطالعه همزمان قیمت و حجم معاملات به طور همزمان یک موضوع یعنی فشار را اندازه گیری می کنیم.

با مشاهده افزایش قیمت می توان دریافت که تمایل بیشتری برای خرید نسبت به فروش وجود دارد. به همین دلیل است که حجم معاملات سنگینتر باید هم جهت با ترند یا روند قطعی بازار رخ دهد. از نظر تحلیلگران تکنیکی حجم معاملات جلوتر از قیمت است به این معنی که کاهش شدت صعود در ترند یا روند صعودی یا افت شدت نزول در ترند یا روند نزولی قبل از آشکار شدن در ترند یا روند های برگشتی قیمت ابتدا در حجم معاملات ظاهر می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی