کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه

حجم معاملات به میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان گفته می شود. ما ابتدا به بررسی حجم معاملات روزانه می پردازیم. حجم معاملات روزانه با خطهای عمودی در پایین نمودار روزانه قیمت رسم می گردد. ( شكل ۷-۱ را مشاهده کنید )

همچنین حجم معاملات می تواند به صورت هفتگی رسم شود. حجم معاملات کلی برای یک هفته زیر نمودار قیمت هفتگی رسم می شود. به ندرت حجم معاملات ماهانه به کار برده می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی