کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

حجم معاملات به عنوان عامل تایید کننده در الگوی قیمت

در فصل ۵ و ۶ در بحث الگوهای قیمت به کرات از حجم معاملات به عنوان نشانه مهم تاکید کننده نام برده شد. یکی از علائم وقوع سر و شانه های سقفی زمانی است که هست در هر موج صعودی، حجم معاملات نسبت به موج صعودی قبلی کاهش یابد حجم معاملات در شانه راست کمتر از شانه چپ باشد. در الگوهای سقف دو قلو و سه قلو و حجم معاملات در هر موج صعودی تا رسیدن به سقف همراه است با حجم معاملات سبک تر نسبت به موج قبلی.

الگوهای ادامه دهنده مانند مثلث ها می بایست با افت تدریجی حجم معاملات همراه باشند. به عنوان یک قانون کلی در تمام نقاط شکست اگر اخطار شکسته واقعی باشد باید شاهد حجم معاملات سنگینی باشیم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی