کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

حجم متوازن ( OB )

تحلیلگران تکنیکی اندیکاتورهای حجم مختلفی را برای کمک به تشخیص فشار خرید یا فروش تجربه می کند. ساده ترین و معروف ترین این اندیکاتور ها حجم متوازن یا OBV است که به وسیله جوزف گرانویل در سال ۱۹۶۳ در کتابش معرفی شد. این خط برای تایید کیفیت ترند یا روند جاری یا هشدار در مواقع بازگشت یا مشخص کردن واگرایی با ترند یا روند استفاده می شود.

شكل ۷-۵ نمودار قیمت را همراه با OBV جایگزین شده است. مشاهده می کنید که تغییر کردن ترند یا روند با OBV آسان تر است. ساختار OBV بسیار ساده است. تمام حجم معاملات در هر روز با ارقام مثبت یا منفی مشخص می شوند که بستگی به این دارد که آیا قیمت پایانی در آن روز رو به افزایش داشته یا کاهش رشد قیمت پایانی سبب این است که حجم معاملات برای آن روز رقم مثبتی باشد و در صورتی که قیمت پایانی کاهش داشته باشد حجم معاملات منفی لحاظ می شود. روش محاسبه هم بدین صورت است که اگر رقم حجم معامله امروز مثبت باشد با حجم معامله روز قبل جمع می شود و اگر منفی باشد از مقدار روز قبل کاسته می شود.

جهت ترند یا روند خط OBV بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی