کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

جمع بندی اصول حجم معامله

حال به جمع بندی مولفه های مهم حجم معامله می پردازیم:

1- حجم معاملات در تمام بازار ها به کار می رود.

۲- افزایش حجم معاملات در ترند یا روند جاری نشانگر این است که ترند یا روند احتمالا ادامه خواهد یافت.

٣- کاهش حجم معاملات در ترند یا روند جاری نشانگر این است که ترند یا روند قیمت ممکن است تغییر کند.

۴- حجم معاملات جلوتر از قیمت است یعنی تغییر فشار صعودی یا نزولی اغلب زودتر از نمودار قیمت در حجم معاملات آشکار می شود.

۵-OBV یا انواع دیگر آن می توانند جهت فشار در حجم معاملات را به صورت دقیق اندازه بگیرد.

۶- افزایش در حجم معاملات به تایید تحلیل های مربوط به الگوهای قیمت یا دیگر نشانه های مهمی که در نمودار پدید می آیند و اخطار دهنده شروع ترند یا روند جدید هستند کمک می کند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی