کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تفسير حجم معاملات در همه بازارها

میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان میدهد. حجم معاملات سنگینتر نشانگر تمایل با فشار بیشتر است. با بازنگری سطح معاملات همراه با حرکات قیمت تحلیلگران می توانند میزان تمایل با فشار برای خرید یا فروش را در حرکت بازار بهتر بسنجد. سپس این اطلاعات می تواند برای تایید حرکت قیمت یا هشدار برای اینکه حرکت قیمت نامطمئن است به کار رود، ( شكل ۷-۲ و ۷-۳ را ببینید ) . بیان مختصر این قانون چنین است : حجم معاملات می بایست در جهت ترند یا روند قیمت موجود افزایش یافته یا گسترده شود. در ترند یا روند صعودی حجم معاملات باید همزمان با صعود قیمت بیشتر شود و در هنگام پدید آمدن حفره ها باید کاهش یابد. تا هنگامی که الگو ادامه دارد حجم معاملات باید ترند یا روند قیمت را تایید کند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

چارتیست ها همچنین به دنبال یافتن علامت واگرایی هستند. واگرایی هنگامی رخ می دهد که نفوذ به بالاتر از نقطه بالایی در یک ترند یا روند صعودی همراه با کاهش حجم معاملات باشد. این وضعیت هشداری است به معامله گران در مورد کاهش فشار خرید. اگر حجم معاملات تمایل به افزایش در حفره ها داشته باشد تحلیلگران نگران این موضوع هستند که ترند یا روند صعودی دچار اشکال شده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی