کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

کنج ها

کنج ها از دو جهت شبیه مثلث های متقارن می باشند. یکی از نظر ظاهری و دیگری مقدار زمانی که برای شکل گیری آنها صرف می شود. همانند مثلث های متقارن این الگو نیز با دو خط ترند یا روند همگرا در نقطه ای به نام راس به یکدیگر می رسند شناخته می شود. از آنجا که مقدار زمانی که برای ساخته شدن یک کنج صرف می شود حدود کمتر از یک ماه است و سه ماه بیشتر نمی شود آنها را در گروه الگوهای میان مدت طبقه بندی می کنند.

وجه تمایز کنج ها با مثلث های متقارن شیب قابل توجه آنهاست. الگو کنج معمولا شیب قابل رویت ای در یکی از جهات بالا یا پایین دارد. به عنوان یک قانون - مانند قانون پرچم - شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی ترند یا روند قبل از وقوع آن می باشد. بنابراین هر باشی بکن رو به پایین باشد از آن انتظار افزایش و چنانچه شیب رو به بالا بود داشته باشد انتظار کاهش داریم. در شکل ۶-۸-الف ، همان طور که می بینید یک کنج از دو خط همگرا تشکیل شده است در شکل ۶-۸ب ، این دو خط همگرا شیب قابل ملاحظه ای رو به بالا دارند و در نتیجه کنج، شیب ملموسی به سمت بالا پیدا کرده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی