کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش

بنابراین می توان گفت الگوی پهن شونده یک الگوی کاهشی می باشد و معمولا در اواخر یک بازار افزایشی شدید مشاهده می شود.

پرچم های مثلثی و پرچم های چهار گوش اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. ب رفتاری همانند یکدیگر دارند و در ظاهر نیز بسیار به هم شبیه هستند و تقریبا در یک منطقه مشابه از ترند یا روند تمایل به پدید آمدن دارند و الگوی حجم و تکنیکهای اندازه گیری مشابهی دارد.

می توان گفت پرچم های چهار گوش و پرچم های مثلثی مکث کوتاهی را در یک بازار فعال نشان می دهند. در حقیقت یکی از موارد لازم و ضروری برای ایجاد پرچم های چهارگوش و پرچم های مثلثی این است که قبل از وقوع آن ها حرکتی تند و تقریبا به شکل خط مستقیم در بازار رخ داده باشد. آنها بیانگر موقعیت هایی هستند که در آن بازار به سرعت بوده کاهش یا افزایش گذاشته و در جایی وارد مکث مختصری شده و اصطلاحا می گویند استراحت کرده تا مجددا در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند.

پرچم های مثلثی و چهار گوش الگوهای ادامه دهنده بسیار قابل اطمینانی هستند ولی گاهی به ندرت دیده میشود که نقش الگوهای برگشتی را ایفا می کند. شکل های ۶-۶-الف و ۶-۶-ب، تصوير ظاهری این دو الگو را نشان می دهد. در ابتدا به افزایش شدید اولیه قیمت توجه کنید که همواره با شکل گیری حجم سنگینی از معاملات بوده است. همچنین به کاهش ظاهری فعالیت قیمت که باعث پدید آمدن یک حالت ایستایی در بازار شده دقت کنید که پس از آن حالت انفجاری در فعالیت قیمت رخ داده و منجر به شکستن الگو و ادامه ترند یا روند صعودی شده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی