کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

مثلث

بحث الگوهای ادامه دهنده را با نوعی مثلث شروع می کنیم. سه نوع الگو مثلث وجود دارد. مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی ( برخی از چارتیست ها دسته چهارمی را به نام مثلث های استنباطی و یا مثلث های پهن شونده به این دسته بندی اضافه می کند و آنها را در مبحث جداگانه بررسی خواهیم کرد.) هر نوع از این مثلث ها شکل طرح و متفاوتی دارند و نحوه پیش بینی آنها با یکدیگر تفاوت دارند.

( شکل های ۶-۱-الف تا ج) شکل هر مثلث را به صورت مجزا نشان می دهد. مثلث متقارن ( نگاه کنید به شکل ۶-۱-الف، دو خط ترند یا روند را نشان می دهد که به یکدیگر نزدیک می شود. خط بالا در حال کاهش و خط پایین در حال افزایش میباشد. خط عمودی در سمت چپ تصویر ارتفاع الگو را مشخص می کند و خط قاعده نامیده می شود. نقطه تقاطع این دو خط در سمت چپ را رسم مینامند. به خاطر شکل ظاهری این الگو به آن چنبره نیز می گویند.

مثلث افزایشی دارای یک خط پایینی افزایشی و خط بالایی صاف و افقی می باشد ( شکل ۶-۱سب را مشاهده کنید و در مقابل مثلث کاهشی شامل خط بالایی کاهشی و یه خط صاف افقی پایین می باشد ( شکل ۶-۱ ج را مشاهده کنید). در ادامه به نحوه تعبير هر کدام از این مثلث ها می پردازیم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com