کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

مثلث متقارن

مثلث متقارن در بیشتر مواقع یک الگو ادامه دهنده است. الگو به صورت یک توقف در ترند یا روند موجود محسوب می شود که پس از آن ترند یا روند دوباره از سر گرفته میشود. در شکل ۶-۱-الف، ترند یا روند قبلی ترند یا روندی صعودی است و بنابر این انتظار داریم بعد از مکث ظاهر شده، ادامه ترند یا روند کماکان صعودی باشد. چنانچه ترند یا روند قبلی نزولی بوده و به همین ترتیب انتظار ترند یا روند نزولی را بعد از توقف داریم.

برای رسم این مثلث حداقل به ۴ نقطه بازگشتی نیاز داریم. به یاد دارید که گفتیم برای رسم هر خط ترند یا روند ما احتیاج به دو نقطه داریم بنابراین برای رسم دو خط همگرا لازم است که هر خط حداقل دو نقطه از ترند یا روند را لمس کرده باشد. در شکل ۶-۱-الف، مثلث از نقطه شماره یک شروع شده است که این نقطه جایی است که بخش تحکیمی از ترند یا روند افزایشی از آنجا آغاز می شود. قیمت به نقطه شماره ۲ کاهش پیدا کرده است و بعد از آن به سمت نقطه شماره ۳ افزایش پیدا کرده است. قیمت در نقطه شماره ۳ از نقطه شماره یک کمتر می باشد. خط ترند یا روند بالایی تنها زمانی که قیمت از نقطه شماره ۳ کاهش پیدا کند قابل رسم خواهد بود.

توجه کنید که نقطه شماره ۴ از نقطه شماره ۲ بالاتر است. تنها زمانی که قیمت از نقطه ۴ رو به افزایش گذاشت خط افزایشی پایین قابل رسم میباشد. در این زمان است که تحلیلگر نسبت به پدید آمدن مثلث متقارن مشکوک می شود. حال ۴ نقطه بازگشتی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را داریم و دو خط نزدیک شونده.

گر چه حداقل نیاز برای مثلث متقارن داشتن ۴ نقطه می باشد ولیکن بسیاری از مثلث ها مانند شکل ۶-۱ الف، شش نقطه بازگشتی را در بر می گیرند.

این بدین معنا می باشد که مثلث ها دارای سه قله یا سقف و سه قعر یا کف می باشند که مجموعا به شکل پنج موج در مثلث متقارن قبل از آغاز مجدد ترند یا روند افزایشی را ظاهر میشوند. (زمانی که به مبحث تئوری الیوت ویو بررسی مطالب بیشتری را در مورد این ۵ بیان خواهیم کرد.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی