کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

مثلث افزایشی

مثلث های افزایشی و کاهشی در حقیقت حالتهای مختلف مثلث های متقارن محسوب می شوند ولی از لحاظ پیش بینی تفاوت هایی با آن دارند. شکل های ۶-۳-الف و ۶-۳-ب، مثال های از مثلث افزایشی را نشان می دهند. توجه کنید که خط ترند یا روند بالایی صاف می باشد در حالی که خط پایینی رو به افزایش دارد. این الگو نشان می دهد که خریداران شتاب بیشتری نسبت به فروشنده ها دارند و به عنوان یک الگوی افزایشی محسوب شده و اغلب بعد از شکست الگو، قیمت ترند یا روند صعودی به خود می گیرد.

هر دو مثلث افزایشی و کاهشی در موارد مهمی تفاوت های آشکاری با مثلث متقارن دارند. بدون توجه به اینکه الگوهای مثلث افزایشی یا کاهشی در کجای ترند یا روند ظاهر میشوند، نحوه پیش بینی آنها تقریبا مشخص و قطعی است. مثلث افزایشی منجر به صعود و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت میشود. در مقابل مثلث متقارن ذاتا خنثی می باشد. البته نباید فکر کرد که مثلث متقارن ارزش پیش بینی و بررسی ندارد. برعکس به علت اینکه مثلث های متقارن یک الگو ادامه دهنده می باشند تحلیلگر باید به جهت ترند یا روند قبلی توجه کند و فرض کنید که ترند یا روند قبلی مجددا از سر گرفته خواهد شد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

مثلث های متقارن یک الگو ادامه دهنده می باشند تحلیلگر باید به جهت ترند یا روند قبلی توجه کند و فرض کند که ترند یا روند قبلی مجددا از سر گرفته خواهد شد.

به مثلث افزایشی برگردیم. همانطور که پیشتر گفته شد این الگو در بیشتر موارد ترند یا روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت. اخطار شروع این رشد با نفوذ قیمت در خط افقی بالای مشاهده می شود مانند تمام الگوهای افزایشی در هنگام شکست الگو حجم معاملات باید به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. حرکت برگشتی به خط حمایت بعد از شکستن غیر معمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی