کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

سایر شباهت ها و تفاوت ها

از نظر زمانی این الگو را در دسته الگوهایی که تشکیل آن ها بین ۱ تا ۳ ماه طول می کشد مانند مثلث ها و کنج ها طبقه بندی می کنند. از آنجا که محدودیت نوسان قیمت از سقوط احتمالی قیمت که در سایر اروپا دیده می شود جلوگیری می کند بنابراین این الگوی حجم با سایر الگوهای ادامه دهنده تفاوت دارد.

رایج ترین تکنیک اندازه گیری در الگوی مستطیل مبتنی بر اندازه گیری ارتفاع نوسان قیمت است. ارتفاع محدوده نوسان قیمت از کف تا سقف محاسبه می شود و سپس این فاصله در نقطه شکست به طور افقی اضافه یا کم می شود. بسته به آنکه کدام خط شکسته شده باشد. این روش شبیه سایر روشهای اندازه گیری عمودی که قبلا مورد مطالعه قرار داری می باشد و پایه آنها هیجانات و جهش های بازار است. وقتی به بحث نمودارهای نقطه و رقم برسیم در مورد اندازه گیری های افقی به سوالات بیشتری پاسخ خواهیم داد.

تمام موارد اشاره شده درباره حجم در نقاط نقاط شکست و احتمال حرکات بازگشتی در اینجا نیز صادق است. به علت افقی بودن ، باند بالایی و پایینی به خوبی قابل شناسایی بوده و سطوح مقاومت و حمایت کاملا واضحی را پدید می آورند. بدین ترتیب اگر قیمت در سطح بالایی نفوذ کرد و موفق به شکست آن شد خط شکسته شده بالایی از این پس به عنوان یک خط حمایت قوی شمرده شده و اگر این اتفاق در باند پایین افتاد و شکست در خط پایینی رو داد باند پایینی نوسان به عنوان سقف جدید مهمی در نوسان های آتی قیمت ارزیابی می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com