کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

ساختار پرچم های مثلثی و پرچم های چهارگوش

ساختار این دو الگو با هم تفاوت های اندکی دارد. پرچم های چهار مانند متوازی الاضلاع و مستطیل هستند که توسط دو خط موازی ساخته شده اند و شیب ملایمی در خلاف جهت ترند یا روند قبلی بازار دارد. برای مثال در یک ترند یا روند نزولی پرچم باید شیب کمی به بالا داشته باشد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

پرچم های مثلثی با دو خط همگرا مشخص می شوند و نسبت به پرچم های مستطیلی افقی تر می باشند. شکل پرچم های مثلثی بسیار شبیه یک مثلث متقارن کوچک می باشد. نکته مهم و قابل توجه اینجاست که همزمان با شکل گیری هر کدام از این الگوها حجم معاملات باید در حد قابل توجهی رشد کند. پرچم های مستطیلی و مثلثی جزو الگوهای کوتاه مدت هستند و باید در طی یک الی سه هفته کامل شوند. هر دو الگو معمولا در ترند یا روندهای نزولی در زمان کمتری کامل می شوند و اغلب بیشتر از یک تا دو هفته نمی باشد. الگوی هر دو پرچم زمانی کامل میشود که نفوذی رو به بالا در خط ترند یا روند بالایی رخ بدهد و به همین ترتیب نفوذ در خط ترند یا روند پایین اخطاری است برای شروع یک ترند یا روند نزولی. شکسته شدن این خطوط ترند یا روند باید با افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد. مثل همیشه حجم معامله در حرکات سعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد. ( شکل ۶-۷-الف و ۶-۷-ب را مشاهده کنید)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی