کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

روش های اندازه گیری

روش های اندازه گیری اهداف قیمت در هر دو الگوی مشابه یکدیگر است. پرچم های مثلثی و چهار گوش اصطلاح از یک میله پرچم " نیمه برافراشته اند. میله پرچم، صعود یا نزول شديد قبلی است. عبارت "نیمه برافراشته " بیانگر این مطلب است که این الگوهای کوتاه مدت دنباله دار تمایل دارند که در میانه حرکت مورد نظر پدید آیند.

به طور کلی ادامه حرکت از میله پرچم به همان اندازه است که پیش از شکل گیری پرچم رخ داده بود.

برای بررسی دقیق تر باید فاصله حرکت اولیه را از نقطه شکست اصلی که منجر به ادامه ترند یا روند شده اندازه گیری کرد. می توان گفت نقطه ای که اخطار اصلی ترند یا روند در آن اتفاق افتاده می تواند نفوذ در خط حمایت یا مقاومت یا یکی از خطوط اصلی ترند یا روند باشد. سپس فاصله عمودی ادامه حرکت را از نقطه شکست الگوی پرچم چهار گوش یا مثلث ( که می تواند شکست خط بالایی در ترند یا روند صعودی و شکست خط پایینی در ترند یا روند نزولی باشد برآورد) می کنیم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی