کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

حرکت های موزون

حرکت موزون که برخی اوقات نوسان موضوع نیز خوانده می شود پدیده ای را تشریح می کند که در آن بازار افزایشی یا کاهشی بزرگ بازار به دو حرکت موازی و مساوی تقسیم می شود همان طور که در شکل ۶-۱۰ الف نشان داده شده.

برای انجام این کار حرکت بازار بایستی منظم و قابل شناسایی باشد. حرکت موزون در حقیقت چیزی جز حالت خاصی از بعضی تکنیک هایی که قبل از معرفی شد نمی باشد. دیدیم که برخی از الگوهای خنثی مانند پرچم مثلثی و چهار گوش اغلب در حوالی نقطه میانی حرکت بازار اتفاق می افتند. همچنین به تمایل بازار برای بازگشت تا حدود یک سوم تا نیمی از ترند یا روند پیشین قبل از، از سرگیری ترند یا روند جدید اشاره کردیم.

در حرکت موزون چارتيست با دیدن یک وضعیت قابل تشخیص مانند چیزی که در شکل ۶-۱۰-الف، دیده می شود که در آن حرکت صعودی از نقطه A به B نوسانی دیگر از نقطه B تا C همراهی می شود ( که بازگشتی به حدود یک سوم تا نیمی از موج AB دارد) می تواند انتظار داشته باشد که بازوی بعدی ترند یا روند صعودی (CD) تقریبا به اندازه بازوی اول (AB )باشد. ارتفاع موج ( AB) را به سادگی می توان از کف تا نقاط تصحيح نقطه C اندازه گرفت.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی