کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تکنیک های محاسبه

تمام مثلث ها دارای تکنیک های اندازه گیری هدف قیمت می باشد. در مثلث متقارن و تکنیک اندازه گیری رایج وجود دارد. ساده ترین تکنیک این است که به طور عمودی پهن ترین قسمت مثلث را اندازه بگیریم ( قاعده) و این فاصله را در نقطه شکست اعمال کنیم ( بالا یا پایین برویم). شکل ۶-۲ نحوه محاسبه را از نقطه شکست نشان می دهد.

دومین روش این است که خط ترند یا روند بالایی را از بالاترین نقطه ترند یا روند ( نقطه ( Aموازی با خط ترند یا روند پایینی رسم کنیم. خط بالایی این کانال می تواند هدف بالایی قیمت را مشخص کند. حتی این امکان وجود دارد که زمان رسیدن به این هدف قیمت را در روی خط بالایی کانال مشخص کنیم. گاهی اوقات هم زمان با برخورد دو خط متقاطع مثلث و تشکیل شدن راس ، قیمت با خط ترند یا روند بالایی برخورد می کند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی