کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تشکیل الگوی مستطیل

الگوهای مستطیل با اسامی دیگری نیز نامیده می شود و تشخیص آن در نمودارهای قیمت کار ساده ای است. این الگو نشان دهنده مکسیدر بین دو ترند یا روند بازار است که طی آن حرکات قیمت بین دو خط افقی به صورت خنثی خواهد بود. ( شکل های ۶-۹-الف تا ج را ببینید ).

الگوی مستطیل را گاهی با نام هایی مانند " محدوده معامله" و یا " ناحيه تراكم" نیز می نامند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

در تئوری داو این شکل از نمودار به عنوان یک خط محسوب می شود. به هر حال این الگو هرچه که نامیده شود معمولا نشان دهنده یک بازار خنثی در ترند یا روند موجود است و اغلب منجر به ادامه ترند یا روند در جهت ترند یا روند پیش از تشکیل آن خواهد شد.

از نظر ارزش پیش بینی بسیار شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که در مثلث متقارن دو خط همگرا داشتیم که در اینجا آن دو خط موازی هستند.

بسته شدن قطعی قیمت در خارج از این دو خطوط چه بالایی و پایینی علامت تکمیل شدن الگو و نیز نشان دهنده جهت ادامه حرکت ترند یا روند خواهد بود. هرچند الگوهای مستطیلی نمی تواند به یک الگو برگشتی تبدیل شوند و اغلب الگوی ادامه دهنده می باشد ولی یک تحلیلگر بازار باید همواره هوشیار باشد. در ترند یا روند صعودی که در شکل ۶-۹-الف برای مثال نشان داده شده است توجه کنید که قله ها ممکن است در ابتدا به عنوان سقف های سه قلو که یک الگوی برگشتی است به اشتباه ارزیابی شود.

بازگشت به صفحه اصلی