کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تایید و واگرایی

اصل تایید یکی از رایج ترین عنوان های راه یافته به کلیه موضوعات تحلیل بازار است و اغلب در ارتباط با نقطه مقابلش یعنی واگرایی مطرح می شود. ما هر دوی این مفاهیم را مطرح کرده و درباره آنها بحث می کنیم اما از آنجا که کاربرد آنها بسیار مهم است در سایر بخش های کتاب نیز به آنها اشاره خواهیم کرد. در اینجا در مبحث الگوهای نمودار درباره موضوع تایید صحبت می کنیم اما در واقع این موضوع در همه بخش های تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. تأیید اشاره به مقایسه انواع اخطار های تکنیکال و اندیکاتور ها با یکدیگر دارند و اطمینان از اینکه همه آنها جهت یکسانی را پیش بینی کرده و در واقع یکدیگر را تایید می کند.

واگرایی برخلاف تایید است و به وضعیتی اشاره دارد که انواع اندیکاتور های تکنیکال قادر به تایید درستی یکدیگر نمی باشند. هر چند در اینجا برداشت منفی از آن به دست می آید اما با گرایی یک مفهوم با ارزش در تحلیل بازار ها تلقی می شود و یکی از بهترین و سریعترین اخطارهای بازگشت ترند یا روند را به همراه دارد. درباره اصول واگرایی به طور مفصل تر در فصل ۱۰ و در مبحث " اسیلاتور ها صحبت می کنیم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی