کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

الگوی (مثلث ) پهن شونده

الگوی دیگری وجود دارد که در حقیقت یک حالت غیر معمول و نسبتا کمیاب از مثلث ها می باشد. این الگو به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. تمام الگوهای مثلثی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفتند متشکل از دو خط به هم نزدیک شونده و یا همگرا بودند. الگو پنج شونده همانطور که از اسم آن پیداست کاملا متضاد آنها می باشد. همانطور که در شکل ۶-۵ مشاهده می کنید خطوط ترند یا روند به طور واضح از یکدیگر دور می شوند و شکلی شبیه یک مثلث در حال توسعه و انبساط را پدید می آورند این الگو را به بلندگوی دستی نیز می نامند.

الگوی حجم نیز در این الگو متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی، حجم هنگامی که به رساس ثلث نزدیک می شویم کاهش پیدا می کند. اما در این الگو عکس این اتفاق رخ می دهد. حجم در حین گسترش بازه قیمت افزایش پیدا میکند. این وضعیت به ما خاطر نشان می کند که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی می باشد.

یکی از علت های بزرگ وقوع این الگو می تواند علاقه مندی بیش از حد تعداد زیادی از امور بخرید باشد و در قالب مواقع یک سقف قوی و بزرگ را در بازار پدید می آورد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com