کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها

در فصل قبلی الگوی سر و شانه ها را از بسیاری جهات مورد مطالعه قرار دادیم و گفتیم که این الگو به عنوان بهترین الگوی برگشتی مطرح می باشد. با این حال الگوی سر و شانه ها و برخی اوقات می تواند به عنوان یک الگوی ادامه دهنده به جای الگوی برگشتی بررسی شود.

در الگوی سر و شانه های ادامه دهنده، نمودار قیمت بسیار شبیه به الگوی مستطیل می باشند تنها با این تفاوت که در یک ترند یا روند صعودی نقطه قعر یا کف میانی ( شکل ۶-۱۱-الف را نگاه کنید.) نسبت به دو کف دیگر عميق تر می باشد. در ترند یا روند نزولی ( شکل ۶-۱۱ب را مشاهده کنید ) قله میانی نسبت به قله دیگر از ارتفاع بیشتری برخوردار است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بنابراین هر دو را می توان سروشانه دانست که از ترند یا روند قبلی تبعیت می کنند و بدین ترتیب نمی توان آنها را به الگوهای سر و شانه برگشتی اشتباه گرفت.

بازگشت به صفحه اصلی