کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

پیدا کردن هدف قیمت

نحوه به دست آوردن هدف قیمتی در نمودار سر و شانه با توجه به ارتفاع الگو تعریف می شود. فاصله عمودی سر را تا گردن محاسبه کنید. سپس روی این فاصله جایی را که گردن شکسته می شود مشخص کنید. برای مثال بالاترین نقطه سر را از عدد ۱۰۰ فرض کنید و خط گردن را روی عدد ۸۰ فاصله عمودی بین این دو نقطه را محاسبه می کنند که به طور واضح عدد ۲۰ میباشد. این ۲۰ واحد باید از سمت پایین ترند یا روند نزولی جایی که خط گردن شکسته می شود نیز محاسبه شود. مثلا اگر در شکل ۵-۱-الف ، خط گردن در نقطه ۸۲ شکسته شده است در این صورت هدف قیمتی ۲۰ واحد کمتر یعنی ۶۲ می باشد. ( ۶۲=۲۰ -۸۲)

تکنیک دیگری که برای ما همان کار را انجام می دهد ولی کمی ساده تر است اینکه ارتفاع موج دوم کاهشی را اندازه بگیریم و آن را دو برابر کنیم. در هر دو روش می توان گفت هرچقدر الگوی ما الگوی بزرگتری باشد و جهش های بلندتری داشته باشد هدف قیمتی آن نیز بزرگتر خواهد بود.

شبیه آنچه که در فصل ۴ توضیح داده شده محاسباتی که برای اطمینان از نفوذ و شکست خطوط ترند یا روند انجام می شود برای الگوهای سر و شانه نیز انجام می شود. قیمت ها در پایین خط گردن دقیقا همان فاصله ای را طی می کند که در بالای گردن طی کرده اند.

در مطالعاتی درباره الگوی قیمت خواهید دید که بیشتر اهداف قیمتی در نمودار های میله ای مبتنی بر ارتفاع یا جهش ها در الگوهای مختلف می باشد. موضوع ارتفاع الگو و محاسبه این فاصله از نقاط شکسته برای تعیین قیمت های هدف مرتبا تکرار خواهد شد.

نکته مهمی که باید خاطر نشان کرد این است که هدف قیمتی که محاسبه می شود در واقع کمترین مقدار مورد انتظار از تغییرات است. قیمت اغلب نوسان قابل توجهی در اطراف هدف دارد. قیمت ها معمولا بیشتر از هدف قیمتی تغییر میکند. داشتن یک هدف قیمتی برای بررسی ها، ابزار مفیدی است که در تشخیص پتانسیل تغییرات یک سهم برای رسیدن به حد مورد انتظار به ما کمک می کند. تخطی بازار از اهداف تعیین شده قیمت حداقل اتفاقی است که ممکن است بیفتد. بیشترین میزان تغییر معمولا از حرکت قبلی الگو به دست می آید. برای مثال اگر هنگام رشد، قیمت از ۳۰ به ۱۰۰ رسیده باشد بیشترین میزان افت برگشت از بالاترین نقطه الگو که همان سر می باشد، به نقطه ۳۰ می باشد. در الگوهای برگشتی می توان گفت که حداکثر تغییر رسیدن با آنجایی است که در ابتدا بوده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی