کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

نتیجه

در این فصل ما به پنج الگوی رایج بازگشتی پرداختیم. سر و شانه ها، دو قلوها و سه قلوها سقف و کف، نعلبکی، اسپایک. در بین این الگوها، الگوی سر و شانه ها متداولترین هستند و بعد از آن دو قلو های سقف و کف می باشند. الگوها معمولا اخطار های مهمی برای بازگشت به ترند یا روند های خاص می باشند و به عنوان الگوهای اصلی بازگشتی طبقه بندی می شود. طبقه بندی دیگری از الگوها وجود دارد که در زمان کوتاه تری معمولا به وقوع می پیوندند و اغلب باعث تثبیت ترند یا روند موجود می شوند تا این که موجب برگشت شان شوند. آنها را الگوهای ادامه دهنده نام گذاری کردند. در فصل ۶ با این قبیل الگوها آشنا می شویم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی