کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

مقدمه

پیش از این گفتیم که نظریه داو اساس بیشتر بررسی های ترند یا روند است که امروزه به کار می رود. همچنین مفاهیم مقدماتی ترند یا روند را شامل خط حمایت، خط مقاومت و خطوط ترند یا روند مطرح کردیم و با مقدمات نقش حجم معاملات در ترند یا روند ها آشنا شدیم. حال آنکه آمده ایم تا به مرحله بعدی برویم که مرحله مطالعه الگو ها می باشد. خیلی سریع متوجه خواهید شد که الگوها و اساس مطالب و تفکرات قبلی ساخته شده اند.

در فصل ۴ ترند یا روند ها را به عنوان سری هایی از امواج صعودی یا نزولی دارای اوج و فرود معرفی کردیم. تا زمانی که به سمت بالا حرکت می کنند در ترند یا روند صعودی و مادامی که روبه پایین دارند ترند یا روند نزولی نامیده می شوند. زمانی نیز وجود دارد که بازار به صورت مستقیم حرکت می کند. این بخش از نمودارها یعنی بخشی که بازار راکت می باشد و در حقیقت قیمت فعالیت چندانی انجام نمی دهد بخش مهمی از نمودارها است و مورد توجه ما در دو فصل آینده خواهد بود.

این تفکر که تغییرات در ترند یا روند ها اتفاقات ناگهانی هستند می تواند یک اشتباه بزرگ باشد. یک نکته بسیار مهم این است که تغییرات اصلی در ترند یا روند ها احتیاج به یک دوره انتقال دارد. اما اشکال اینجاست که این دوره های انتقالی به صورت اخطار بازگشت ترند یا روند ظاهر نمی شوند. برخی اوقات این ترند یا روند خنثی به صورت یک دوره توقف و یا تثبیت در ترند یا روند موجود است که پس از آغاز ترند یا روند اصلی ظاهر می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی