کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فیلترها

بیشتر چارتیست ها بسته شدن قیمت پایانی در بالای قله پیشین را به جای نفوذ های جزئی طی روز را لازم می دانند. برخی از انواع فیلترهای قیمت باید به کار گرفته می شوند. به عنوان مثال یکی از مهم ترین ها معیارها، درصد نفوذ می باشد. ( مثلا یک درصد تا سه درصد نفوذ). قانون نفوذ دو روزه نیز می تواند به عنوان مثال برای فیلتر زمان به کار گرفته شود. به بیان دیگر قیمت ها باید طی دو روز متوالی در قیمت بالاتری از قله قبلی بسته شوند تا قبول کنیم تا سطح قبلی را ترک گفته اند و نفوذ قطعی شده است. یکی دیگر از فیلترهای زمانی، بالاتر بسته شدن قیمت در روز آخر کاری هر هفته نسبت به موج قبلی به عنوان معیار می باشد. در الگوهای سقف، حجم معاملات سرنخ خوبی را برای اطمینان بیشتر به دست می دهند.

این فیلترها به طور کامل مصون از اشتباه نیستند ولی کمک می کنند که از تعداد اخطار های غلط که اغلب اتفاق می افتد بکاهیم. برخی اوقات این فیلتر ها خیلی کمک می کنند و برخی اوقات کوچکترین کمکی نمی کند. تحلیل گر باید با این حقیقت مواجه شود که او به هر حال با وجود احتمالات زیاد معامله می کند و همیشه مواقعی وجود دارد که نشانه های اشتباهی را مشاهده می کند. به سادگی می توان گفت این در ذات معامله است.

خیلی اتفاق غیر معمولی نیست که آخرین موجود در بازار افزایشی پیش از تغییر جهت، یک قله ایجاد کند. در چنین شرایطی شکست آخرین موج افزایشی میتواند " تله افزایشی" باشد ( شکل های ۵-۶الف و ۵-۶-ب را مشاهده کنید.) به شما نشان خواهیم داد برخی اندیکاتورها وجود دارند که قبل از اینکه به دام این گونه تله ها بیفتند شما را مطلع می سازند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com