کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

سقف و کف های سه قلو

خیلی از رفتارها و نقاطی که برای الگوی سر و شانه تعریف کردیم شامل حال سایر الگوهای بازگشتی نیز می شوند. ( به شکل های ۵-۴-الف تا ۵-۴-ج، نگاه کنید.) الگوی سقف ها و کف های سه قلو که وقوع آنها کمتر رخ می دهد در واقع حالت خاصی از الگوی سر و شانه ها می باشد. تفاوت اصلی آنها در این است که نقاط سقف و یا کف آنها در سطوح یکسانی قرار گرفته اند. ( شكل ۵-۴ الف را نگاه کنید). چارتیست ها اغلب با جدا دانستن الگوی سقف ها و کف های سه قلو با الگوی سر و شانه ها مخالفند. اینگونه نامگذاری صرفا جنبه آموزشی دارد زیرا هر دو الگو تقریبا مطلب واحدی را بیان می کنند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

حجم معامله در سقف ها بعد از تکمیل سقف ها کاهش پیدا می کند و در نقاط شکست سقف باید افزایش یابد. سه قلوهای سقف تا زمانی که خط حمایت در زیر نقاط پایینی شکسته نشده باشند کامل نمی شود. در مقابل قیمت ها باید پایین تر از هر دو قعر خط حمایت بسته به شوند تا بگویم الگوی کامل شده است. ( به عنوان یک شگرد، شکسته شدن نزدیکترین مقاومت یا حمایت می تواند به عنوان سیگنال برگشت محسوب شود). حجم معاملات سنگین در کف نیز جزو الزامات است.

نحوه محاسبه اهداف قیمت درست مشابه الگوی سر و شانه می باشد و اساس آن بر پایه ارتفاع الگو بنا نهاده شده است. قیمت ها معمولا حداقل به اندازه فاصله نقاط شکست تا بالاترین و یا پایین ترین و یا حداکثر اندازه ارتفاع الگوی تغییر می کنند. هر بار که یک شکست اتفاق می افتد حرکت برگشتی به نقطه شکست دور از انتظار نیست زیرا می توان گفت الگوهای سقف ها و کف های سه قلو حالت خاصی از الگوی سر و شانه ها می باشند.

بازگشت به صفحه اصلی