کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

سقف ها و کف های دوقلو

یکی از الگوهایی که زیاد شکل می گیرد الگویی کف ها و سقف های دوقلو می باشد. این الگو تقریبا بعد از الگوی سر و شانه بیشترین تکرار را در نمودارها دارد و تشخیص آن معمولا ساده است ( شکل های ۵-۵-الف تا ۵-۵-ه) را مشاهده کنید. شکل های ۵-۵-الف و ۵-۵-ب، هر دو حالت این الگو را نشان می دهد. برای بهتر به خاطر سپردن حالت این دو الگو اغلب گفته می شود الگوی دوقلو های سقف به صورت حرف M و الگوی دو قلو های کف به صورت حرف W می باشد. خصوصیات کلی دو قلو ها بسیار شبیه به الگوی سر و شانه ها می باشد با این تفاوت که در اینجا ما دو قله در ازای سه قله مشاهده می کنیم. نحوه محاسبه کردن قیمت هدف و بررسی ترند یا روند حجم نیز مانند الگوی سر و شانه ها می باشد.

در یک ترند یا روند صعودی ( همانطور که در شکل ۵-۵-الف، نشان داده شده در نقطه A قیمت بالایی جدیدی تشکیل می شود که معمولا با افزایش حجم در این نقطه همراه است و سپس به نقطه B کاهش می یابد و حجم معامله نیز کمتر می شود. بنابراین همه چیز همانطور که در یک ترند یا روند صعودی انتظار می رفت پیش می رود. در رالی بعدی به سمت نقطه C قیمت موفق نمی شود که از قیمت در قله قبلی یعنی نقطه A عبور کند و بلافاصله بعد از آن شروع به کاهش می کند. پتانسیل ایجاد سقف دو قلو در اینجا ایجاد می شود. از کلمه پتانسیل به عمده استفاده کردیم زیرا در این الگو مانند هر الگوی بازگشتی دیگری تا زمانی که مقاومت نقطه B شکسته نشود الگو کامل نمی شود. تا وقتی که این شکست رخ نداده باشد و قیمت پایین تر از این خط نیامده باشد الگوی ما کماکان یک ترند یا روند ثابت و فاز تثبیت یا تحکیم محسوب می شود که مشغول تجدید قوا برای ترند یا روند صعودی اصلی می باشد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

الگوی ایده آل دو قلوهای سقف معمولا دو قله هم تراز دارد. ترند یا روند حجم معاملات در قله اول به مراتب سنگین تر از قله دوم میباشد. بسته شدن قطعی قیمت در زیر خط حمایت در نقطه B که با حجم معاملات سنگینی همراه است نشانه کامل شدن الگو می باشد و در مورد شروع ترند یا روند نزولی اخطار می دهد. حرکت برگشتی به سطوح شکست قبل از شروع ترند یا روند نزولی دور از انتظار نمی باشد.

بازگشت به صفحه اصلی