کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

سر و شانه های کف یا معکوس

نمودار سر و شانه های کف و یا سر و شانه های معکوس که گاهی ایجاد می شود مانند تصویر نمودار سر و شانه های سقف در مقابل آینه می باشد. همانطور که در شکل ۵-۲ - الف، مشاهده می شود سه موج نزولی مهم و یا سه فرورفتگی وجود دارد. و قسمت سر اندکی از دو حفره دیگر عميق تر می باشد.

در این الگو نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک های محاسبه قیمت های هدف مانند الگوی سر و شانه های سقف می باشد. تنها تفاوت جزئی که در کف می تواند داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می افتد. ( شکل ۵-۲-ب را مشاهده کنید).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بزرگترین تفاوت بین این دو نمودار سر و شانه در قسمت حجم معاملات می باشد. حجم معاملات در نمودار سر و شانه معکوس نقش به مراتب مهمتری را در شناسایی و تکمیل الگو بازی می کند. این نکته در مورد اغلب الگوهای کف وجود دارد. قبلا مطرح کردیم که اصطلاحا "بازار تمایل دارد در جهت وزن خودش بیفتد" در کف ها بازار برای آغاز ترند یا روند افزایشی جدید نیاز به افزایش قابل توجهی در فشار خرید دارد که در حجم معاملات منعکس می شود.

راه تکنیکی تر برای بررسی این تفاوت این است که هر بازار فقط پس از یک رکورد یا سکون می تواند نزول کند.

کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی تواند ناگهان صعود کند.

قیمت ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشنده عنوان می تواند صعود کند.

الگوی حجم معامله در کف ها بسیار به چیزی که برای سقف ها در نیمه نخست الگو اتفاق می افتد شبیه است. به این معنی که حجم معامله در قسمت سر نسبت به شانه چپ کمتر است. موجی که از قسمت سر شروع می شود نه تنها باید افزایش فعالیت خریداران را نشان دهد بلکه میزان حجم باید از حدی که در رالی مربوط به شانه چپ اتفاق افتاد فراتر برود. موج نزولی به سمت شانه راست باید با حجم معامله پایین تری همراه شود. نقطه بحرانی در رالی مربوط به عبور از گردن اتفاق می افتد. در صورتی که شکستن خط گردن با اطمینان اتفاق بیفتد قطعا شاهد افزایش انفجاری در حجم معاملات خواهیم بود.

این نقطه جایی است که کف از سقف بیشترین اختلاف را دارد. در کف زیاد بودن حجم معاملات به طور واضح یک عامل اساسی برای تکمیل یک الگوی واقعی است. حرکت بازگشتی در کف ها برخلاف سقف ها اتفاق بسیار رایجی است و همراه با حجم معاملات کمتری است. بعلاوه ترند یا روند صعودی جدید باید همراه با حجم معاملات سنگینی باشد. تکنیک های اندازه گیری دقیقا مشابه الگوی سر و شانه سقف است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی