کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تکنیک های اندازه گیری برای سقف های دوقلو

تکنیک اندازه گیری برای سقف های دوقلو به این نحو است که ارتفاع الگو از نقطه بالایی تا نقطه شکست را اندازه میگیرد. جایی که خط حمایت در نقطه B شکسته شده است). برای سادگی درک مطلب ارتفاع اولین بازوی کاهشی یعنی فاصله دو نقطه A و B را اندازه بگیرید و به همان میزان از نقطه B پایین بیاید. ( این فاصله حداقل افت قیمتی ما خواهد بود) .برای دوقلوهای کف نیز روش اندازه گیری به همین شکل می باشد صرفا جهت بررسی عوض م یشود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com