کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تاکتیک ها

تاکتیکهای بازار در تمام معاملات نقش مهمی دارند. همه معامله گران تکنیکی علاقه مند نیستند تا برای وارد شدن به بازار منتظر شکسته شدن خطوط ترند یا روند باقی بمانند. همانطور که در شکل ۵-۳ نشان داده شده است اغلب معامله گران پرتکاپو به به این باور رسیده اند که الگوی سر و شانه معکوس را درست تشخیص داده اند و هنگامی که شانه راست در حال شکل گرفتن است بررسی دقیقی را آغاز می کنند. ممکن است آنها با اولین اخطار خرید بعد از اتمام ترند یا روند کاهشی شانه راست وارد بازار شوند.

برخی ممکن است فاصله رالی را از انتهای سرد تا خط گردن را اندازه بگیرند ( نقطه C تا ( Dو در سطوح برگشتی ۵۰ درصد و یا ۶۶ درصد اقدام خرید کنند. هستند کسانی که ممکن است خط ترند یا روند کاهشی را از نقطه D تا نقطه E رسم کنند و بلافاصله بعد از شکستن این خط ترند یا روند خرید کند. از آنجا که این الگوها به نحو قابل توجهی قرینه هستند برخی ممکن است زمانی که شانه راست به اندازه شانه چپ پایین آمد در کف اقدام به خرید کنند. بسیاری است خریدهای پیش از موعد هنگامی که شانه راست در حال تکمیل است انجام می شود. اگر بررسی های دقیق اولیه نشان دادند که ترند یا روند شامل فرصتهای پر سودی می باشد میتوان هنگام نفوذ به خط گردن و یا در حرکت برگشتی به خط گردن خریدهای بیشتری را انجام داد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی