کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

الگوهای سر و شانه های مرکب

حالت های مختلفی از الگوی سر و شانه ممکن است رخ بدهد که آنها را الگوهای سر و شانه مرکب می نامند. در این الگوها ممکن است در سر داشته باشیم و با دو شانه راست و یا چپ. البته این الگوها چندان رایج نیستند اما همه کاربردها را در پیش بینی بازار دارند. یکی از نشانه های مفید در مورد این الگوها تمایل بسیار شدید آن ها برای رعایت تناسب در الگوی سر و شانه ها می باشد. این بدین معنی است که داشتن یک شانه واحد در سمت چپ شانه واحدی نیز در سمت راست به دنبال دارد و اگر دو شانه چپ داشته باشیم در سمت راست نیز انتظار دو شانه را داریم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com