کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

چگونگی تنظیم خطوط ترند یا روند

گاهی لازم است تا خطوط ترند یا روند را متناسب با ترند یا روند های کند یا ترند یا روندهای فرشته تاب تنظیم کنیم ( شکل ۴ ۱۳ و شکلهای ۴-۱۴ - الف و ب، را ببینید). برای مثال همانطور که در مطلب قبلی گفته شد اگر خط ترند یا روند شیبدار شکسته شود شاید لازم باشد تا خط ترند یا روند جدید با شیب کمتری رسم گردد. و اگر ترند یا روند اصلی بسیار مستقیم یا کم شیب بود، ممکن است لازم باشد تا خط ترند یا روند با شیب تندتری رسم کنیم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
شکل ۴-۱۳ مثالی از خط ترند یا روند با شیب تند ( خط ۱). خط ترند یا روند اصلی شیب تندی دارد. اغلب موارد شکسته شدن چنین خط ترند یا روندی باعث ایجاد خط ترند یا روند جدیدی با شیب کند تر می شود که ترند یا روند صعودی مربوط به آن استحکام و دوام بیشتری دارد.( خط ۲)
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

شکل ۴-۱۳ نشان دهنده وضعیتی است که به علت شکسته شدن خط ترند یا روند شیب دار ( خط ۱) لازم است که خط ترند یا روند با شیب ملایم تری رسم کنیم. ( خط ۲)

در شکل ۴-۱۴ - الف ، خط ترند یا روند اصلی بسیار کند و کم شیب است و باید مجددا با شیب تند تری رسم گردد( خط ۲). ترند یا روند شتابدار صعودی به خط ترند یا روند با شیب تند تری نیاز دارد. خط ترند یا روندی که فاصله چشم گیری از عملکرد قیمت داشته باشد برای پیگیری ترند یا روند چندان مناسب نیست.

در هنگام وقوع ترند یا روند پرشتاب بعضی اوقات لازم است خطوط ترند یا روند متعددی که شیب شان به تدریج افزایش می یابد رسم شود. بنا به تجربه من ( جان مورفی) هرچند که رسم خطوط ترند یا روند جدید لازم است ولی بهتر است که در این موارد از اندیکاتور ای به نام میانگین متحرک استفاده کنیم که عملکرد آن همانند خط ترند یا روند می باشد.

یکی از دستاوردهای استفاده از اندیکاتور های مختلف در تحلیل تکنیکی این است که می توانیم مناسب ترین آنها را بسته به شرایط انتخاب کنیم. تمام تکنیک هایی که در این کتاب ارائه شده است در وضعیت های مطمئن و استاندارد به خوبی عمل می کند ولی نه لزوما در همه شرایط.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

در صورتی که یک تحلیلگر تکنیکی به ابزارهای گوناگون مسلح باشد می تواند در هر وضعیت سریعا ابزار خود را عوض کرده و آن را که متناسب با شرایط بهتر عمل می کند انتخاب کند . به طور مثال ترند یا روند پرشتاب یکی از حالت هایی است که در آن میانگین متحرک بهتر از داشتن مجموعه ای از خطوط ترند یا روند جدید عمل می کند .

در شکل ۴-۱۵ برای رصد کردن ترند یا روند های مختلف به خط ترند یا روند های متعددی نیاز است. خط ترند یا روند اصلی از به هم وصل کردن نقاط پایینی ترند یا روند تشکیل می شود و خط ترند یا روند های کوتاه مدت تر و نفوذ پذیر تر می توانند به عنوان نوسان های ثانویه رسم گردند و نشان دهنده حرکات کوتاه مدت قیمت هستند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

زمانی که ترند یا روند های مختلف همزمان بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند لازم است که خطوط ترند یا روند مختلفی به تناسب هر کدام از این ترند یا روند تا رسم گردد. بطور مثال خط ترند یا روند در یک ترند یا روند صعودی بزرگ از به هم وصل کردن نقاط پایینی ترند یا روند تشکیل می شود و در حالی در مورد ترند یا روند متوسط خط ترند یا روند کوتاه تر و دقیق تری باید رسم شود. خطوط باز هم کوچکتری برای اندازه گیری حرکات قیمت در فواصل کوتاه به کار می رود.

بازگشت به صفحه اصلی