کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

چگونه خط ترند یا روند شکسته می شود؟

به عنوان یک قانون عمومی، شکل گرفتن قیمت پایانی زیر خط ترند یا روند در صعودی و بالای خط ترند یا روند در نزولی بسیار مهم تر از نفوذ هایی است که ناشی از نوسانات قیمت در طول روز می باشد. زمانی که قیمت پایانی به قدر کافی در خط ترند یا روند نفوذ نکرده است اکثر تحلیل گران تکنیکی از دو فیلتر قیمت و زمان برای مشخص کردن اعتبار خط ترند یا روند و حذف کردن اخطار های مشکوک استفاده می کنند.

به عنوان مثال فیلتر قیمت، نفوذ سه درصد قیمت پایانی می باشد و بیشتر برای شکسته شدن خطوط ترند یا روند بلند مدت به کار می رود. به این معنی که برای قطعیت شکسته شدن خط ترند یا روند، نفوذ قیمت پایانی به اندازه ۳ درصد در داخل خط ترند یا روند لازم است. به عنوان مثال وقتی قیمت طلا خط ترند یا روند صعودی خود را در ۴۰۰ دلار شکسته باشد قیمت پایانی باید ۳ درصد پایین تر از این قیمت قرار بگیرد تا شکست خط ترند یا روند تایید گردد یعنی باید به قیمت ۳۸۸ دلار برسد.

واضح است که معیار ۳ درصد برای دوره های کوتاه مدت مناسب نمی باشد و شاید معیار 1 درصد در این مورد بهتر باشد.

قانون درصد نشانگر یکی از انواع فیلترهای قیمت است.

چارتیست های بازار سرمایه نفوذ کامل همه قیمت ها را لازم می دانند. ( اعم از بالایی و پایینی و پایانی). اگر فیلترها کوچک باشند تردید نسبت به درستی اخطارها همچنان باقی می ماند و اگر خیلی بزرگ باشند حرکات ابتدایی قیمت را از دست خواهیم داد. یک معامله گر شخصا باید بهترین فیلتر را بر اساس نوع هر ترند یا روند تشخیص دهد. فیلتر پیشنهادی دیگری نیز به نام فیلتر زمان وجود دارد که به میزان نفوذ کافی قیمت در خط ترند یا روند در اثر افزایش یا کاهش قیمت نیاز دارد) .

یک فیلتر رایج زمان قانون دو روزه می باشد.

به این معنی که برای اطمینان از شکست خط ترند یا روند، قیمت های پایانی باید به مدت ۲ روز متوالی در سوی دیگر خط ترند یا روند تشکیل شوند.

برای شکسته شدن خط ترند یا روند صعودی قیمت های پایانی باید حداقل به مدت دو روز متوالی زیر خط ترند یا روند بسته شوند. شکسته شدن این خط تنها در یک روز قابل قبول نیست.

فيلتر زمان و فیلتر نفوذ یک تا سه درصد در مورد شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت مهم نیز کاربرد دارد. فیلتر دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از تشکیل قیمت پایانی آخرین روز هفته در بالای خط ترند یا روند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی