کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

چگونه خطوط ترند یا روند به یکدیگر تبدیل می شود

پیش از این گفتیم که سطوح حمایت و مقاومت هنگامی که شکسته می شوند به یکدیگر تبدیل می شوند. همین قانون در باره خطوط ترند یا روند نیز صادق است. ( شکل های ۴-۱۰ -الف تا ج، را ببینید.)

به بیان دیگر خط ترند یا روند صعودی هنگامی که به طور قطع شکسته شود تبدیل به خط مقاومت خواهد شد. و به همین ترتیب خط ترند یا روند نزولی نیز هر گاه به طور قطعی شکسته شود تبدیل به خط حمایت خواهد شد. به این دلیل است که رسم تمامی خطوط ترند یا روند حتی آنها که شکسته شده اند بر روی نمودار اقدام مفیدی خواهد بود.

تعجب برانگیز است که اغلب خطوط ترند یا روند قدیمی به عنوان خطوط مقاومت و حمایت جدید ولی برعکس نقش قبلی شان عمل می کنند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
شکل ۴-۱۰- الف مثالی از تبدیل خط حمایت صعودی به خط مقاومت. معمولا خط حمایت پس از شکسته شدن به یک مانع مقاوم در برابر موج های صعودی تبدیل می شود.
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی