کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

چگونه از خط ترند یا روند استفاده کنیم

هنگامی که نقطه سوم اعتبار خط ترند یا روند را تایید کرد و ترند یا روند مسیر اصلی خود را در پیش گرفت خطوط ترند یا روند در زمینه های مختلفی مفید خواهند بود. یکی از مفاهیم اولیه ترند یا روند این است که ترند یا روند دوست دارد جهت خود را حفظ کند. در نتیجه هنگامی که ترند یا روند شیب مطمئنی به خود می گیرد که این شیب به وسیله خط ترند یا روند قابل تشخیص است به طور معمول ترند یا روند در همان شیب باقی می ماند.

خط ترند یا روند نه تنها حد نهایی مراحل تصحیح ترند یا روند را مشخص می کند بلکه شاید به عنوان یک کاربرد مهم تر بتوان زمان تغییر جهت ترند یا روند را نیز از آن پیش بینی کرد.

برای مثال در ترند یا روند صعودی ، حفره نزولی اغلب به خط ترند یا روند نزدیک می شود و یا حتی اندکی از آن عبور می کند. علت آن تمایل معامله گران به خرید در موج های نزولی در یک ترند یا روند صعودی است که باعث می شود این خط ترند یا روند همانند یک مرز حمایت عمل کند که می توان به عنوان محدوده خرید از آن استفاده کرد. در ترند یا روند نزولی این خط به عنوان محدوده مقاومت عمل می کنند. ( شکل ۴-۷-الف و شکل ۴-۷-ب را ببینید)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

تا زمانی که خط رو شکسته نشده باشد از آن می توان به عنوان محدوده خرید یا فروش استفاده کرد. در شکل ۷ - ۴ الف، شکسته شدن خط ترند یا روند اخطار در مورد تغییر ترند یا روند است و بدین معنی است که شاید بهتر باشد از معاملاتی که بر اساس پیش بینی جهت این ترند یا روند انجام شده خارج شد. در اغلب مواقع شکسته شدن خط ترند یا روند یکی از بهترین و سریعترین اخطارهای تغییر ترند یا روند است.

بازگشت به صفحه اصلی