کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

نتيجه

این فصل از ابزارهای تکنیکی مقدماتی مانند حمایت و مقاومت، خط ترند یا روند و کانال، درصد های تصحیح، خط مقاومت شتایی، روز بازگشتی و شکاف ها را به شما معرفی کرد. روش های تکنیکال که در فصلهای بعد با آنها آشنا می شوید از مفاهیم و ابزارهای استفاده می کنند. اکنون با درک بهتر این مفاهیم آمده ایم تا فصل الگوهای قیمت را شروع کنیم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی