کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

شیب نسبی خط ترند یا روند

شیب نسبی ترند یا روند مطلب بسیار مهمی است. است به طور کلی اکثر خط ترند یا روند های مهم صعودی تمایل به حرکت در نزدیکی شیب ۴۵ درجه دارند.

برخی از چارتيست ها ابتدا یک خط با زاویه ۴۵ درجه را که از نقاط مهم و حساس احساس میگذرد رسم می کنند و به عنوان خط ترند یا روند اصلی استفاده می کنند. خط ۴۵ درجه یکی از تکنیک های مورد علاقه W. D. GANN بوده است. است. این خط بازتاب وضعيت صعودی یا نزولی قیمت در حالتی است که قیمت و زمان به تعادل کامل رسیده باشند.

اگر خط ترند یا روند شیب تندی داشته باشد( خط ۱ را در شکل ۴-۱۲ ببینید) معمولا بیانگر شتاب زیاد در افزایش قیمت است و اغلب این شیب قابل اطمینان و پایدار نیست. شکسته شدن خط یک شاید فقط عکس العمل بازگشتی قیمت در جهت پایدار کردن شیب خود و نزدیک شدن به شیب ۴۵ درجه باشد. ( خط 2).

اگر خط ترند یا روند شیب کمی داشته باشد( مثل خط ۳) احتمالا ترند یا روند صعودی آن ضعیف بوده و ترند یا روند به مطمئن و مستحکمی نمی باشد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی